logo prima proekt

Строителство

Предмет на дейност на фирмата е и изпълнение на строителни услуги – строителни и монтажни работи (предимно стоманобетонови и зидарски работи, наричани общо груб строеж) и ремонтни работи – мазилки, топлоизолации, хидроизолации и др.

Фирмата е работила както като главен изпълнител на строежи четвърта и пета категория, така и като подизпълнител при строителството на по – големи обекти, като Административна сграда на СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД , гр. София; Ремонт на приемна за товарни автомобили „ Мерцедес Бенц” и „Евробус”, гр. София, кв. Хаджи Димитър; Реконструкция и пристрояване на Медицински център за извънболнична помощ – гр. София, ул. Пушкин 71 и др.

При работа като главен изпълнител, ние работиме и с подизпълнители, с които сключваме договори за изпълнение на част от възложените ни СМР. Такива са както специализираните фирми за изпълнение на частите ВиК, отопление, вентилация, климатизация, дограма и др.

През годините на строителната ни дейност, сме участвали в реконструкции, строителство на еднофамилни сгради, жилищни блокове, хотели и др. По големите ни обекти до момента са :

1. Ремонт кметство и прилежащи площи с.Василовци, общ.Брусарц по проект „Красива България”. Ремонтните дейности по договор, възлизат на 95 854 /деветдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири/ лева. Инвеститор – Министерство на социалната политика и труда.

2. Преустройство на технически помещения в хотел Хемус – бул. „ Черни връх „ 31 в гр. София, части АС, ВиК и Вентилация, възложител на обекта е „ Хемусхотелс „ АД. По договор цената за извършваните СМР е 39 750 / тридесет и девет хиляди седемстотин и петдесет / лева.

3. Груб строеж на двуетажна жилищна сграда – близнак с гаражи, УПИ I – 259, кв. Горубляне, район Младост, гр. София. Обекта е с РЗП 596 м2 – на стойност по договор от 11.05.2009г. – 203 520 / двеста и три хиляди петстотин и двадесет / лева .Инвеститор е Орлин Георгиев Игнатов.

4. СМР на обект : „Административна сграда на СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД , гр. София.” Общата стойност на договора възлиза на 36 087 / тридесет и шест хиляди осемдесет и седем / лева.

5. Груб строеж на ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ЛОБИ БАР СОФИЯ Р-Н „ВИТОША“,УПИІ 235, М-НОСТ ДРАГАЛЕВЦИ. Цената на възложените строително-монтажни работи е 150 138 / сто и петдесет хиляди сто тридесет и осем / лева. Възложител по договора от 18.03.2009г. е „НИЦА БИЛД“ ООД.

6. СМР по договор за ремонт на обект „ Национално музикално училище – Любомир Пипков” , на стойност 11 808 / единадесет хиляди осемстотин и осем /лева. Инвеститор – „ Сцена Акаемия „ ООД София.

7. Направа на външни СМР (вертикална планировка и унипаваж) в Софийско метро – метростанция „ Цар Освободител „ , съгласно договор, на стойност 53 502 / петдесет и три хиляди петстотин и два / лева.

8. Извършване СМР на обект :” Хотел две звезди в гр. Китен, кв. 37, УПИ VIII – 532 ”, общ. Приморско. По договор от 25.10.2007г. общата цена за изграждане на груб строеж е в размер на 430 814 лв./ четиристотоин и тридесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева / Обекта е с РЗП 2 254 м2. Инвеститор на обекта е фирма „ ПОЛ 2000 „ ЕАД

9. Жилищна сграда в гр. София УПИ XX, кв. 3 Младост. РЗП 2 970 м2.Общата цена на изпълнените СМР е 669 240лв / шест стотин шестдесет и девет хиляди двеста и четиридесет лева/ Инвеститор на обекта е фирма „ ЕЛИДИ „ ООД.

10. СМР в „ Хюндай Хеви Индъстрис Ко България” АД с рамков договор , приети оферти и изпълнени СМР на обща стойност 379 059 лв. / триста седемдесет и деве хиляди петдесет и девет лева /, предимно довършителни СМР и ремонт на фасади.

11. Луксозен жилищен комплекс „Грийн Вилидж” м. „ Детски град” кв. Панчарево- по договор от 19.05.2008г. и 10.11.2008г. с РЗП 5 460м2. Стойност на обекта 1 042 000лв. / един милион четиридесет и две хиляди лева/. Инвеститор на обекта е „ ЕКСПРЕС БИЛД „ ООД.

12. СМР на обект : „ Жилищна сграда , с. Лозенец УПИ III – 249, кв. 38 „ по плана на гр. Царево. РЗП 940 м2. По договор от 04.12.2006г. цената за извършването на обекта е на стойност 252 218 лв. / двеста петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет лева /. Инвеститор на обекта е Атанас Николов Димитров.

13. Реконструкция и преустройство на обект, намиращ се на ул. Иван Денкооглу 6, гр. София, район Триадица. По договор от 30.04.2006г. цената за изпълнение на обекта е на стойност 24 000 лв. / двадесет и четири хиляди лева /. Инвеститор на обекта е фирма „ Енкор „ ЕООД

14. „ Предклиничен университетски център на Медицински факултет” – по договор от 05.01.2009г. за ремонтни работи. Стойност на обекта 14 000лева / четиринадесет хиляди лева/. Възложител на обекта „ Медицински факултет към Медицински университет София”.

15. Изграждане на асансьорна шахта за пътническа асансьорна уредба на обект „ Апелативен съд ” , гр. Варна. По договор от 28.04.2006г. стойността на работите възлиза на 81 969.32лв / осемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и тридесет и две стотинки/ . Инвеститор на обекта „ Апелативен съд „ гр. Варна

16. Аварийни СМР на обект : „ Център за професионално обучение „ кв. Младост и довършителни СМР на базата на „ ЕЛБИ ПЛЮС „ гр. Балчик. Стойността на договора от 28.03.2006г. е 18 769 лв. / осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет лева /. Инвеститор „ ЕЛБИ ПЛЮС „ ООД.

17.„ Преустройсво на технически помещения и ремонт на котелно помещение в Хотел Хемус – София”. По договори от 25.07.2008г. и 29.12.2008г. Стойност на обекта 73 000 лева /седемдесет и три хиляди лева/. Инвеститор на обекта е „ Хемус Хотелс „ АД.

18. Ремонт на приемна за товарни автомобили „ Мерцедес Бенц” и „ Евробус”, гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5 – по договор 26.06.2008г. Възложител „ Брос Сървиз „ ООД. Инвеститор на обекта е „ Балкан стар „ ЕООД. Стойност на обекта 92 000лв. / деветдесет и две хиляди лева/.

19. Реконструкция и пристрояване на Медицински център за извънболнична помощ – гр. София, ул. Пушкин 71, УПИ XIX – 315, кв. 340 по договор от 20.06.2008г. Възложител „ АНИРА „ ЕООД. Стойност на обекта 151 000лв. / сто петдесет и една хилди лева/.

20. Груб строеж на офис в гр. Перник УПИ и – 1212 / 1210, кв. 76. с РЗР 814 м2, По договор от 26.03.2007г. цената за изграждане на обекта е в размер на 138 700 лв. / сто тридесет и оем хиляди и седемстотин лева /. Инвеститор на обекта е фирма „Снабстрой „

21. Извършване преустройство на семеен хотел в жилищна сграда със стаи за настаняване с РЗП 365 м2 , находящ се в с. Лозенец УПИ VI – 236 квартал, общ. Царево. По договор от 16.04.2007г. цената за изграждане на обекта е в размер на 26 989 лв. / двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева /. Инвеститор на обекта е Ерол Ахмед Топчу.

22. Ремонтиране покрив на сграда в гр, София, кв. Лозенец, ул. Козяк 25. По договор от 25.09.2007г. цената за изграждане на обекта е в размер на 30 452 лв. /тридесет хиляди четиристотин петдесет и два лева/. Инвеститор на обекта са собствениците на имоти, намиращи се в жк.Лозенец на ул. Козяк 25, гр. София, представлявани от Станка Дончева Стоянова – домоуправител и Мария Йорданова.

23. Ремонт на офиса на фирма „ Рубикон Меритайм Ко „ ЕООД на ул. Кестенова гора 25. По договор от 30.05.2007г. цената за изграждане на обекта е в размер на 23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева /. Инвеститор на обекта е фирма „ Рубикон Меритайм Ко „ ЕООД.

24 .Ремонтиране офис на фирма „ Елева – Ге „ на бул Раковски , гр. София. По договор от 25.01.2007г. цената за извършване на ремонтните дейности е 12 155 лв. / дванадесет хиляди сто петдест и пет лева /. Инвеститор на обекта е фирма „ Елева – Ге „ ЕООД.

25. Изграждане на асансьорна шахта за товарна асансьорна уредба и машинно помещение във фабрика „ Леда „ – ул. Шаварски път 3 в гр. София. Стойностт на договора от 20.01.2007г. е 3 840 лв. / три хуляди осемстотин и четиридесет лева / . Инвеститор е „ Елева – Ге „ ЕООД

26. Ремонт на в театър „ Сфумато „ По договор от 12.02.2006г. Стонйостта на ремонта на обекта е в размер на 138 000 лв. /сто тридесет и осем хиляди лева /.

27. СМР на обект : „ Жилищна сграда „ в с. Синеморец , общ Царево. По договор от 09.2006г.цената за изграждане на обекта е в размер на 78 500лв /седемдесет и осем хиляди и петстотин лева/. Обекта е с РЗП 834 м2.Инвеститор на обекта е Васил Михайлов Донков.

28. Груб строеж на обект ; „ Жилищна сграда, кв. Суходол УПИ IV – 736, кв. 34 „ по плана на гр. София. По договор от 07.09.2007г. цената за изграждане на обекта е в размер на 71 135 лв./ седемдест и една хиляди сто тридесет и пет лева /. Инвеститор на обекта е Румен Цветанов Павлов.

29. Довършване и ремонти на аснсьорни шахти за асансьорни уредби на обектите на „ Елева – Ге „ ЕООД. По договор от 28.08.2006г. стойността на ремонтните работи възлиза на 10 200лв./ десет хиляди и двеста лева /. Инвеститор е „Елева – Ге” ЕООД.

30. Демонтажни СМР на обект : „ Бившо кино Мир на ул. Денкооглу 6 в гр. София”, район Триадица. По договор от 15.05.2006г. стойността на извършените работи възлиза на 16 950 лв. / шестндесет хиляди деветстотин и петдесет лева / . Инвеститор е ЕТ „ Благоивест „

31. Направа на тръбопровод и носеща конструкция.

Стойността на договора от 30.03.2006г. е 5 630 лв. / петхиляди шестстотин и тридесет лева /. Инвеститор „ ТЕРМО ТОП „ ЕООД

/ инж. Л. Ковачки /


Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg